Liên Thông Máy Chủ 21/03

Vạn Tướng Trận > Tin Tức > Liên Thông Máy Chủ 21/03

Thân gửi Tướng Quân,
Để các vị Tướng Quân có cơ hội giao lưu và trải nghiệm game được tốt hơn, Vạn Tướng Trận đã xem xét và tổng hợp ý kiến của các vị Tướng Quân nên tổng bộ Vạn Tướng quyết định tiến hành Liên Thông các Cụm Máy Chủ.

lien-thông

Phạm vi:

-Cổng 123game:

Máy chủ S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-S10 thời gian dự kiến 09h:00 -15h:00 ngày 21/03/2017.

Máy chủ S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17 thời gian dự kiến 09h:00 -16h:00 ngày 22/03/2017.

-Cổng Zing:

Máy chủ S1-S2-S3-S4-S5 thời gian dự kiến 09h:00 -16h:00 ngày 23/03/2017.

Quy tắc Liên Thông

I.Đăng Nhập

Sau khi Liên Thông 2 cụm máy chủ, cổng vào các máy chủ không đổi.

Sau khi Liên Thông, các vị Tướng Quân đăng nhập từ máy chủ nào nào thì dùng nhân vật của máy chủ đó.

Sau khi Liên Thông, nhân vật sẽ không thay đổi đối với UID tương ứng máy chủ đó; các thông tin khác của nhân vật cũng không thay đổi.

Sau khi Liên thông các tài khoản thỏa đủ 4 điều kiện này sẽ bị xóa:

1. LV thấp hơn 50:  30 ngày không đăng nhập
2. LV 50 – 70: 45 ngày không đăng nhập.
3. LV 70 – 90: 60 ngày không đăng nhập.
4. Không phải bang chủ

III. Cách Ưu Hoá Thần Khí

Sau khi Liên Thông tất cả các Thần Khí sẽ trở thành vô chủ, chủ nhân Thần Khí sẽ nhận được 5,000 vàng.

IV.Ưu Hoá Bảng Xếp Hạng

Sau khi liên thông sẽ làm mới tất cả BXH.

Lưu ý:

Trong thời gian Liên Thông không thể đăng nhập vào game và không thể Nạp Thẻ trong thời gian Liên Thông để tránh phát sinh lỗi.

Vạn Tướng Trận

Tin tức liên quan