Bảo Trì Máy Chủ

Vạn Tướng Trận > Tin Tức > Bảo Trì Máy Chủ

Thân gửi Tướng Quân,

Vạn Tướng Trận xin thông báo sẽ tiến hành bảo trì tất cả các cụm Máy Chủ

bao tri

Thời gian bảo trì dự kiến:

Từ 18h:00 – 22h:00 ngày 19/02/2017.

Nội dung bảo trì:

Bảo dưỡng hệ thống máy chủ

Phạm vi máy chủ S3, S4, S7, S8, S11, S12, S15

Trong thời gian bảo trì các vị Tướng Quân không thể đăng nhập vào game.

Chúc quý Tướng Quân có những giây phút trải nghiệm thật thoải mái cùng Vạn Tướng Trận.

Vạn Tướng Trận

Tin tức liên quan