Quà Thần Binh

Vạn Tướng Trận > Quà Thần Binh > Quà Thần Binh

Thân gửi Tướng Quân,

Để hỗ trợ cho các vị Tướng Quân cùng chinh chiến trong chiến trường Tam Quốc, Vạn Tướng Trận xin khai mở sự kiện Quà Thần Binh với nhiều quà tặng hấp dẫn.

600x315.jpgthanbinh

 

Giới Thiệu

Thời gian: Từ ngày 20/12/2016.

Điều kiện: Tất cả các Tướng Quân tham gia trải nghiệm Vạn Tướng Trận.

Cách Thức Tham Gia

Trong thời gian diễn ra sự kiện các vị Tướng Quân hoàn thành các Thành Tựu nhất định sẽ nhận được quà tặng tương ứng.

Điều kiện Vật  Phẩm Số lượng
Đạt cấp 10 5 Lễ Kim 10
Phù Chiêu Tài  5
Tiềm Năng Đan – Sơ 5
Đạt cấp 20 Sách kỹ Năng – Sơ 5
Võ Tướng Tiến Cấp Đan – I 3
Đá Lãnh Ngộ 20
Đạt cấp 30 Quyển đôt phi – Lam 5
Phù Chiêu Tài  10
5 Lễ Kim 30
Đạt cấp 40 Đá Tăng Cấp Trang Bị 10
Phù Chiêu Tài  20
Mảnh Thanh Lang Vương  10
Đạt cấp 50 Sách kỹ Năng – Trung 5
5 Lễ Kim 30
Mảnh Tinh Thể 10
Đạt cấp 60 Túi Rèn Cao Cấp 5
Đá Lĩnh Ngộ 50
Hộp Phù Văn Lam 5
Đạt Vip 1  Bùa X2 EXP 20
5 Lễ Kim 10
Mảnh Thanh Lang Vương  20
Đạt Vip 2 Phù Chiêu Tài 20
Đá Ngũ Hành 20
Mảnh Tinh Thể 20
Đạt Vip 3 Đá Thăng Cấp Lam  5
Đá Lĩnh Ngộ 20
5 Lễ Kim 30
Đạt Vip 4 Phù Chiêu Tài 50
Mảnh Tinh Thể 30
Tiềm Năng Đan – Siêu 1
Đạt Vip 5 Mảnh Thanh Loan 5
Đá Ngũ Hành 50
Thuốc Hoạt Lực 10
Hộp Phù Văn Tím 5
Mảnh Triệu Vân 10

 

Cách Thức Nhận Thưởng:

Vào nút Nhận Quà trong game để nhận thưởng sau khi hoàn thành các Thành Tựu.

nhan quà

Giao diện nhận thưởng

quà vip

Quà đạt cấp

quà cấp độ

Quà đạt cấp VIP

Chú ý: sau khi hoàn thành các Thành Tựu các vị Tướng Quân chọn Nhận sau đó quà tặng sẽ được gửi vào thư nhân vật của mình.

Vạn Tướng Trận