Quà Thần Binh

Vạn Tướng Trận > Quà Thần Binh > Quà Thần Binh

Thân gửi Tướng Quân,

Để hỗ trợ cho các vị Tướng Quân cùng chinh chiến trong chiến trường Tam Quốc, Vạn Tướng Trận xin khai mở sự kiện Quà Thần Binh với nhiều quà tặng hấp dẫn.

600x315

 

Giới Thiệu

Thời gian: Từ ngày 16/12/2016.

Điều kiện: Tất cả các Tướng Quân tham gia trải nghiệm Vạn Tướng Trận.

Nội Dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện các vị Tướng Quân đạt được các mục tiêu  Thành Tựu sẽ nhận được quà tặng tương ứng.

Thăng Cấp Nhân Vật:

Điều kiện Vật  Phẩm Số lượng
Đạt cấp 10 5 Lễ Kim 10
Phù Chiêu Tài  5
Tiềm Năng Đan – Sơ 5
Đạt cấp 20 Sách kỹ Năng – Sơ 5
Võ Tướng Tiến Cấp Đan – I 3
Đá Lãnh Ngộ 20
Đạt cấp 30 Quyển đôt phi – Lam 5
Phù Chiêu Tài  10
5 Lễ Kim 30
Đạt cấp 40 Đá Tăng Cấp Trang Bị 10
Phù Chiêu Tài  20
Mảnh Thanh Lang Vương  10
Đạt cấp 50 Sách kỹ Năng – Trung 5
5 Lễ Kim 30
Mảnh Tinh Thể 10
Đạt cấp 60 Túi Rèn Cao Cấp 5
Đá Lĩnh Ngộ 50
Hộp Phù Văn Lam 5

 

quà vip

Thăng Cấp VIP:

Điều kiện Vật  Phẩm Số lượng
Đạt Vip 1  Bùa X2 EXP 20
5 Lễ Kim 10
Mảnh Thanh Lang Vương  20
Đạt Vip 2 Phù Chiêu Tài 20
Đá Ngũ Hành 20
Mảnh Tinh Thể 20
Đạt Vip 3 Đá Thăng Cấp Lam  5
Đá Lĩnh Ngộ 20
5 Lễ Kim 30
Đạt Vip 4 Phù Chiêu Tài 50
Mảnh Tinh Thể 30
Tiềm Năng Đan – Siêu 1
Đạt Vip 5 Mảnh Thanh Loan 5
Đá Ngũ Hành 50
Thuốc Hoạt Lực 10
Hộp Phù Văn Tím 5
Mảnh Triệu Vân 10

 

quà cấp độ

Cách Thức Nhận Thưởng

Vào nút Nhận Quà trong game để nhận thưởng sau khi hoàn thành các Thành Tựu

nhan quà

Chú ý:

Sau khi đạt được các Thành Tựu các vị Tướng Quân cần nhấn phím F5 để nhận thưởng.

Vạn Tướng Trận